Pozostało 60 mil morskich

Do lądu pozostało jeszcze 60 mil morskich i to jest w tym momencie dla Romualda Koperskiego meta, osiągnięcie celu i sukcesu! Trynidad i Tobago to wyspy, w kierunku których Romuald zmierza.
Wyjątkowo trudna jest końcówka rejsu, gdyż niesprzyjający wiatr i prąd morski czynią ostanie mile cięższymi do przepłynięcia niż setki już przebyte. Te dwie siły stanowią barierę trudną do przejścia, skutecznie blokują Romualda, stawiając go w pozycji oczekującego wejścia do portu statku.

Kup książkę
Kup książkę
Kup książkę